Millor control en els procediments de contractació amb l’administració

Determinades Directives Europees van establir l’obligatorietat dels estats membres de la Unió Europea de crear un òrgan independent competent per conèixer els recursos en matèria de contractació pública. En l’àmbit de les comunitats autònomes aquestes poden crear un òrgan independent, unipersonal o col•legiat per resoldre els recursos especials en matèria de contractació.

Propietat industrial i propietat intel·lectual com a actius empresarials

Actualment un dels principals i més importants actius de qualsevol empresa o de qualsevol emprenedor, i que sovint no és suficientment valorat ni, sobretot, suficient i adequadament protegit, és tot allò que podem anomenar “intangibles”, i que són tot aquell conjunt de mètodes innovadors, nous processos de fabricació o producció, nous productes, marques i noms comercials, sense deixar de banda el software.

Tratamiento de los préstamos entre los socios y la sociedad

La existencia de préstamos entre los socios y la sociedad de la que son partícipes es una situación muy generalizada en la actualidad. No son pocas las empresas que, con cierta frecuencia, viven situaciones de falta de liquidez, en estos tiempos a nadie se le escapa la falta de accesibilidad del crédito y las tensiones de tesorería que ello genera.

Tratamiento fiscal de las retribuciones de los administradores y socios de entidades mercantiles

Socios y administradores en actividades empresariales.

  1. Retribuciones percibidas por desarrollar funciones de Administrador y gerencia de la sociedad, se consideran rendimientos del trabajo pero con retención fija del 42%.Además, para que esta retribución sea un gasto deducible a la sociedad el cargo de Administrador debe estar calificado como retribuido en los estatutos de la sociedad.