L’IRPH de les hipoteques

No totes, però hi ha algunes hipoteques amb interès variable que, en comptes d’estar referenciades en l’EURIBOR com la majoria, ho estan en algun IRPH, es a dir,, l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris; com per exemple: IRPH-Caixes o IRPH-Entitats.

Recentment, el Tribunal del Mercantil nº 7 de Barcelona ha declarat la nul·litat d’aquest tipus de clàusules –recordem que també es van declarar nul·les, en general, les clàusules sòl (també anomenades “terra”)- per raó que poden ser manipulades o alterades per una de les parts contractants ja que, encara que els Índex son publicats mensualment pel Banc d’Espanya, el cert és que s’elaboren a partir d’una mitjana entre les dades subministrades per les pròpies Entitats de Crèdit, influint o podent influir en l’import de l’Índex a aplicar pel càlcul dels interessos de les hipoteques, sent això contrari a l’article 1.256 del Código Civil que disposa que el compliment dels contractes no pot deixar-se a l’arbitri d’un dels contractants.

Apunts sobre la desindexació a l’economia espanyola

El BOE del darrer dia 31 de març (núm. 77, Sec. I, pag.27244) publicà la Ley 2/2.015 de 30 de març,  “De desindexación de la economia española”.

La finalitat d’aquesta Llei és corregir les conseqüències –entre elles l’augment de la inflació, segons s’exposa en el seu pròleg- produïdes per la indexació, entesa aquesta com:  “la pràctica que permet modificar els valors monetaris de les variables econòmiques, d’acord amb la variació d’un índex de preus, en un període determinat”.