L’economia circular

L’economia circular és un concepte econòmic que es relaciona amb la sostenibilitat i que busca que el valor dels productes, materials i els recursos es mantinguin a l’economia el major temps possible i així poder minimitzar al màxim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia, anomenada circular, diferent a la lineal que és la que impera actualment. L’economia circular tanca el cicle de vida dels productes, serveis, residus, materials, l’aigua i l’energia. Davant d’aquest nou concepte d’economia circular se’ns poden plantejar certs dubtes com quins...

Nuevos sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Agencia Tributaria

El 2 de octubre de 2016 es la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta Ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (Agencia Tributaria, Ayuntamientos, Seguridad Social, Diputaciones, etc.). Entre las entidades sin personalidad jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios. Esta relación electrónica...

Reforma del impuesto de sociedades para cumplir con el déficit

Consejo de Ministros aprobó el 30 de septiembre un aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 12% actual al 23% o incluso en algunos casos al 24%, con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros más. Es decir, para el próximo pago a cuenta a realizar el 20 de octubre del 2016 ya será de aplicación la nueva normativa para aquellas empresas que facturen más de 10.000.000 €. La intención es que la reforma ya esté en vigor en los pagos fraccionados del mes de octubre y diciembre. Los pagos fraccionados a cuenta de Sociedades se abonan en los veinte primeros...

Duros a quatre pessetes: formació con a ascensor social

Els mesos de setembre i octubre són els més actius pel que fa a l’inici de tot tipus d’estudis de formació, des de la formació obligatòria, passant per la formació professional, els estudis universitaris, idiomes, màsters i postgraus. En aquest context ha sortit publicat “El panorama de l’educació 2016″ de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), i l’estudi “L’educació com a ascensor social” de l’observatori social de La Caixa. L’estudi de La Caixa posa de manifest que...

Requeriments i possibles sancions per no incloure els Plans PIVE a la Declaració de la Ren...

Les previsions del sector apunten que aquest any 2016 es vendran 20.000 vehicles més gràcies al Pla PIVE 8. La xifra és més baixa que la de l’any 2015 quan l’ajuda del govern va impulsar més de 77.000 matriculacions. Però més enllà de les xifres, encara per constatar amb data 31 de desembre, cal preguntar-se què s’ha de fer si som beneficiaris d’un ajut per renovar-se el cotxe. Una informació no sempre explicada pels concessionaris de vehicles que intenten vendre el producte sense donar masses explicacions de la incidència fiscal de la subvenció. En els darrers mesos, els...