Building transfer taxes in Spain

En aquest article, l’economista Gerard Luna va facilitar a un client nadiu anglès d’ADVISORIA les explicacions sobre els impostos indirectes en la compra venda d’immobles a Espanya que necessitava. El nostre equip es continua formant cada setmana per actualitzar el vocabulari en anglès de les seves àrees. From the point of view of the indirect taxation, a building transfer can be subject to VAT or subject and exempt to VAT. If it is exempt to VAT, the transfer is subject to ITP (Impuesto Transmisión Patrimonial). The first property transmission are always subject to VAT....