La Inspecció de Treball, en lluita contra la contractació laboral fraudulenta

La Inspecció de Treball ha publicat la Instrucció núm. 4/2019, de 7 d’agost de 2019, sobre l’aprovació de plans de xoc contra la contractació fraudulenta i contra l’ús irregular del contracte a temps parcial.

En primer lloc, la Instrucció tracta el Pla de xoc contra el frau en la contractació temporal, que té com a objectiu analitzar les dades disponibles sobre els contractes temporals que s’hagin pogut subscriure de forma fraudulenta o amb superació dels límits temporals de durada que estableix l’Estatut dels Treballadors. 

A més, un cop detectats aquests contractes temporals fraudulents, procedirà a regularitzar-los.

Atents a les novetats judicials respecte l’IRPH

El passat 10 de setembre es van fer públiques les Conclusions de l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’IRPH, índex de referència que les entitats financeres utilitzaven per a establir el tipus d’interès dels préstecs amb garantia hipotecaria i que va ser molt utilitzat entre els anys 90 i 2010.

Llei de contractes de crèdit immobiliari

En les properes setmanes es publicarà al BOE la nova Llei reguladora de contractes de crèdit immobiliari que transposa parcialment la Directiva 2014/17/UE, del Parlament i del Consell Europeu de 4 de febrer de 2014, sobre els contractes de crèdit celebrats amb consumidors per a béns immobles d’ús residencial, amb la que la Unió Europea harmonitza la normativa en matèria hipotecària i finançament a particulars en els estats membres.

Bancs i consumidors. Situació actual.

Encetem l’any fent balanç de la situació de les diferents disfuncions que el sistema bancari i els seus reguladors han provocat en perjudici dels consumidors i les petites i mitjanes empreses del país.

En primer lloc, i en relació a les clàusules sòl, els consumidors han hagut de superar els obstacles del procediment extrajudicial de resolució de conflictes implementat pel govern espanyol amb la teòrica finalitat d’oferir una solució per als clients i per no col·lapsar els jutjats.