Pagament de l’IBI en les compra vendes

En les operacions de compra venda d’immobles urbans és recurrent el dubte que es planteja als venedors sobre la forma de pagament de l’IBI. El dubte en concret consisteix en si el venedor, sigui quin sigui el mes de l’any en el que vengui, ha de fer pagament de la totalitat de la quota de l’Impost Sobre Béns Immobles (IBI). L’IBI és un tribut que es merita per raó de la titularitat de l’immoble, és a dir, és un tribut municipal amb una quota que fa efectiva el propietari o titular de l’immoble. Per això, la qüestió es planteja especialment en aquelles vendes que tenen...

Tombarelles amb les taxes judicials: ara sentència del Tribunal Constitucional de 21/07/20...

Ni si, ni no, sinó tot el contrari. Aquest innocent joc de paraules de la meva infantesa és el primer que em ve al cap quan sento parlar de la serpentejant regulació de les taxes judicials, que a Catalunya les tenim per partida doble, ja que, com diu aquest “consell de savis” que s’anomena Tribunal Constitucional, no és el mateix l’Administració de Justícia, competència exclusiva de l’Estat, que l’administració dels recursos destinats a l’Administració de Justícia. Doncs això, ni si, ni no, sinó…. Les taxes, tan combatudes...

L’acord de col·laboració entre ADVISORIA i Massip&Melchor es consolida amb pas ferm...

L’assessoria laboral, fiscal, comptable i jurídica Massip&Melchor va acordar, el passat mes d’abril, engegar un acord de col·laboració amb ADVISORIA. Des d’aleshores, aquesta entesa s’ha anat concretant i continua en marxa des d’una línia de treball basada en el diàleg, la confiança i el traspàs ordenat d’informació. L’objectiu és que fruit d’aquest acord els clients de Massip&Melchor puguin rebre els serveis de sempre, basats en l’eficiència, el rigor i la professionalitat, comptant des d’ara amb el valor afegit que implica formar part de la xarxa de clients...
Espai del client: Oliverco, cuines de confiança

Espai del client: Oliverco, cuines de confiança

Miquel Oliveras està al capdavant de l’empresa Oliverco, S.L, que es dedica fa més de 30 anys al disseny i la instal·lació de cuines i banys a mida. Amb seu a Centelles, aquesta empresa s’ha adaptat als nous temps amb innovació i sense deixar de banda el més important, escoltar les necessitats dels seus clients. La qualitat dels materials, la serietat en el tracte i l’acompliment en els calendaris d’obres són el valor afegit d’aquesta empresa que dóna servei a tota Catalunya però sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona. Quan va fundar l’empresa i per què? Jo vaig...

¿Quién decide si se repara el vehículo si lo declaran siniestro total?

La compañía de seguros en caso de accidente, y tras realizar un peritaje de los daños materiales, nos comunica: “siniestro total, así que la indemnización por la pérdida total de su vehículo corresponde a su valor venal, por matricula” que, aplicando en el mejor de los casos un valor de afección por el buen uso, poco kilometraje, y algunos factores más, supondrá la adición de un porcentaje.  Significa que, ¿no podemos reparar nuestro vehículo? La decisión de reparar es siempre del propietario, no de la compañía. En caso de siniestro en el que no hemos sido el responsable,...

Requeriments i possibles sancions per no incloure els Plans PIVE a la Declaració de la Ren...

Les previsions del sector apunten que aquest any 2016 es vendran 20.000 vehicles més gràcies al Pla PIVE 8. La xifra és més baixa que la de l’any 2015 quan l’ajuda del govern va impulsar més de 77.000 matriculacions. Però més enllà de les xifres, encara per constatar amb data 31 de desembre, cal preguntar-se què s’ha de fer si som beneficiaris d’un ajut per renovar-se el cotxe. Una informació no sempre explicada pels concessionaris de vehicles que intenten vendre el producte sense donar masses explicacions de la incidència fiscal de la subvenció. En els darrers mesos, els...

Inspección de Trabajo intensifica el cumplimiento de la normativa sobre el tiempo trabajad...

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social establece las instrucciones a seguir en el control del cumplimiento de las normas sobre tiempo de trabajo y, en concreto, en la realización de horas extraordinarias, así como la implantación de sistemas de registro de jornada diaria. Se intensifica por parte de la Inspección de Trabajo el control del cumplimiento de la normativa sobre tiempo de trabajo, en particular el respeto a las reglas sobre jornada máxima y horas extraordinarias, así como su correcta compensación y cotización. Para ello se incide en los sectores en los que...

Prestacions pels pares amb fills que pateixen malalties greus

A la vida es donen fets que ens situen en posicions que mai voldríem ser-hi. Tots sabem que tot allò que afecti als nostres fills provoca en els pares un efecte amplificat, de felicitat o de patiment. Una d’aquestes situacions, potser la pitjor de totes, és viure una malaltia greu d’un fill o filla. La prestació econòmica per cura de menors (fills, evidentment adoptats o no, o acollits, als que ens referirem indistintament com a fills) afectats per càncer o una altra malaltia greu pretén compensar la disminució del nivell d’ingressos que ocasionarà als pares/mares...