Instrucción de la DGRN sobre el registro de prestadores de servicios a sociedades en el Registro Mercantil

Con fecha 4 de septiembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Instrucción de 30 de agosto de 2019, de La Dirección general de los Registros y de Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC).

ADVISORIA assessora en l’operació de compravenda de Bombeos Gutiérrez, SL a favor del grup multinacional Pumping Team, SLU

L’empresa Bombeos Gutiérrez, SL, client d’ADVISORIA des de fa més de 10 anys, dedicada principalment al bombeig de formigó, i amb una llarga experiència en el sector, ha sigut íntegrament venuda a la societat Pumping Team, SLU.

En aquesta operació de M&A, ADVISORIA ha assessorat i acompanyat als venedors des de l’inici de les negociacions davant una complexa operació de compravenda que finalment ha culminat amb èxit.

La Inspecció de Treball, en lluita contra la contractació laboral fraudulenta

La Inspecció de Treball ha publicat la Instrucció núm. 4/2019, de 7 d’agost de 2019, sobre l’aprovació de plans de xoc contra la contractació fraudulenta i contra l’ús irregular del contracte a temps parcial.

En primer lloc, la Instrucció tracta el Pla de xoc contra el frau en la contractació temporal, que té com a objectiu analitzar les dades disponibles sobre els contractes temporals que s’hagin pogut subscriure de forma fraudulenta o amb superació dels límits temporals de durada que estableix l’Estatut dels Treballadors. 

A més, un cop detectats aquests contractes temporals fraudulents, procedirà a regularitzar-los.

Atents a les novetats judicials respecte l’IRPH

El passat 10 de setembre es van fer públiques les Conclusions de l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’IRPH, índex de referència que les entitats financeres utilitzaven per a establir el tipus d’interès dels préstecs amb garantia hipotecaria i que va ser molt utilitzat entre els anys 90 i 2010.