Vacances de 30 dies amb l’Agència Tributaria

Us recordem que aquells que estigueu obligats a relacionar-vos amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics, tal i com estableix l’article 14 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, teniu la possibilitat de sol·licitar fins a un màxim de 30 dies de cortesia cada any natural en els quals l’Administració no us podrà emetre cap Notificació.

Possibles errors davant el registre de la jornada laboral

El passat 12 de maig va entrar en vigor l’obligació del registre de la jornada laboral de tots els treballadors.

Tot i que és un dels temes d’actualitat i els mitjans de comunicació li han donat una gran rellevància, el dia a dia de la seva aplicació fa que apareguin dubtes entorn a la forma d’aquest i a les possibles exigències en cas d’inspecció per part de l’autoritat laboral.