La cessió d’habitatges turístics s’ha d’informar?

EmailLinkedInTwitterFacebookGoogle+

El passat 31 de maig es va aprovar el model 179 de declaració informativa trimestral de la cessió de l’ús d’habitatges amb usos turístics, i es van establir les condicions i el procediment per a la seva presentació. Aquesta declaració és d’aplicació a les cessions d’habitatges amb finalitats turístiques realitzades a partir de l’1 de gener del 2018, i estan obligats a presentar-la les persones o entitats que donin el servei d’intermediació entre les dues parts, ja sigui a títol onerós o gratuïtament.

En particular estan obligats a presentar-lo les persones o entitats que, constituïdes com a plataformes col·laboratives, facin d’intermediàries en la cessió d’ús i tinguin la consideració de prestadors de serveis de la societat de la informació, amb independència que facin o no el servei subjacent objecte de la intermediació o participin en les condicions contractuals.

El termini de presentació del model és trimestral, i s’ha de presentar a l’AEAT de forma telemàtica, havent-se de presentar durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre. Amb caràcter excepcional i exclusivament per a l’exercici 2018, la declaració informativa ha de ser amb caràcter anual i el seu termini de presentació ha d’estar comprès entre l’1 i el 31 de gener del 2019.

La informació a subministrar és la següent:

  • Identificació del titular o titulars de l’habitatge, del titular del dret en virtut del qual es cedeix l’habitatge (si és diferent del titular de l’habitatge) i de les persones o entitats cessionàries.
  • Identificació del habitatge amb adreça completa amb especificació de la referència cadastral, en el cas que la tinguessin assignada.
  • Número de dies de la cessió d’ús de l’habitatge amb usos turístics.
  • Quantitat rebuda, en el seu cas, pel titular que cedeix l’ús de l’habitatge.
  •  Data d’inici de la cessió.
  • Número del contracte en virtut del qual el declarant fa d’intermediari en la cessió de l’ús de l’habitatge
  • Data de la intermediació en la operació.
  • Identificació del mitjà de pagament fet servir.

Aquests tres últims requisits tenen caràcter opcional, tots els altres són obligatoris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>