Espai del client: G2 Visual Group. Creant la teva imatge visual.

Nicolás Medina, G2 Visual Group

L’empresa G2 Visual Group va néixer fa vuit anys i com diu el seu eslògan “Creamos tu imagen visual”, es dediquen al sector de la retolació i la publicitat corpòria. Els germans Nicolás i Marcos Medina són al capdavant d’aquesta empresa, amb seu a Vilassar de Mar i a Toulosse (França), que té clients de tota Europa.

Darrera sentència del tribunal suprem en relació al control de les comunicacions per E-Mail

El Tribunal Suprem, en sentència de 17 de març de 2017, incideix novament en la rellevància  que les empreses es dotin d’unes normes d’ús dels mitjans de treball informàtics facilitats per la pròpia empresa, a fi que posteriors mesures de control puguin tenir el corresponent valor probatori en cas que es detectés amb les mateixes algun incompliment de les obligacions laborals per part del treballador.

Deducción de los gastos financieros por préstamos entre empresas del mismo grupo

1.- Deducción de los gastos financieros entre partes vinculadas en el Impuesto de Sociedades

La nueva redacción de la ley sobre el Impuesto de Sociedades publicada el 27 de noviembre de 2014 (Ley 24/2014), indica lo siguiente en su artículo 15.h.:

No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:

h) Los gastos financieros devengados en el período impositivo, derivados de deudas con entidades del grupo según los criterios establecidos en el art.