Reforma del impuesto de sociedades para cumplir con el déficit

El Consejo de Ministros aprobará hoy un aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 12% actual al 23% con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros más.El Consejo de Ministros aprobará hoy un aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 12% actual al 23% con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros más.

Com tributar degudament en la Declaració de la Renda les quantitats percebudes per la Nul·litat d’una “Clàusula Sòl”

Fa uns dies, una amiga em comentava que havia aconseguit del seu banc, amb qui té contractat un préstec hipotecari per a l’adquisició del seu habitatge habitual, la devolució en 2016 de tots els interessos abonats en excés des del 9 de maig de 2013 (data de la famosa Sentència dictada pel Tribunal Suprem nº STS 1916/2013), per l’aplicació indeguda d’una determinada clàusula limitadora del tipus d’interès variable: l’anomenada “Clàusula Sòl”.

Duros a quatre pessetes: formació con a ascensor social

Els mesos de setembre i octubre són els més actius pel que fa a l’inici de tot tipus d’estudis de formació, des de la formació obligatòria, passant per la formació professional, els estudis universitaris, idiomes, màsters i postgraus. En aquest context ha sortit publicat “El panorama de l’educació 2016” de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), i l’estudi “L’educació com a ascensor social” de l’observatori social de La Caixa.

Duros a quatre pessetes: Indemnització acomiadament

Aquesta sentència resol una qüestió perjudicial específica, en un cas concret, formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid en relació a una empleada del ministeri de defensa que abans de veure com li extingien el seu contracte va estar treballant com a interina ininterrompudament durant més de nou anys.