Una seixantena de clients i col·laboradors assisteixen a la projecció del curt “El Corredor”

ADVISORIA vol agrair l’assistència als clients, col·laboradors, amics i familiars que van assistir el passat 14 d’abril al passi del curtmetratge “El Corredor”. El debat posterior amb el productor del curt, José Maria Torres, va abordar la llei de la segona oportunitat i com n’és de necessari fer canvis legislatius perquè els empresaris que fan fallida puguin tornar a començar.

El Registro de la jornada de los trabajadores: ¿una nueva obligación para la empresa?

La aprobación del RD-ley 16/2013 introducía la obligación de la empresa de registrar, día a día, la jornada que realizan los trabajadores a tiempo parcial. Concretamente, además de establecerse que en los contratos de trabajo a tiempo parcial debe reflejarse de forma expresa la distribución de la jornada, se impone a la empresa la obligación de registrar cada día el número de horas que realiza cada trabajador a tiempo parcial y entregar al trabajador, junto con su nómina, una copia del cómputo de horas del mes, tanto las ordinarias como las complementarias, y conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

ADVISORIA i Massip & Melchor arriben a un acord de col·laboració

Massip & Melchor, com a assessoria laboral, fiscal, comptable i jurídica i ADVISORIA, advocats i economistes, han acordat portar a terme una col·laboració professional que s’ha fet efectiva aquest mes d’abril.

Els responsables de les dues firmes treballaran de forma conjunta per poder oferir als seus clients el mateix servei que fins ara, però alhora fer un pas endavant.

Espai del client: Fundació Mona

La Fundació Mona és un centre de recuperació de primats que es troba al municipi a Riudellots de la Selva (Girona). El centre compta actualment amb 14 ximpanzés i 4 macacos que han arribat a Fundació Mona després de viure en condicions no aptes pel seu creixement, la majoria han estat utilitzats pel món publicitari, pel circ o vivien amb particulars com a mascotes.