ADVISORIA renova el seu conveni amb l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apa...

El balanç del primer any és positiu perquè ADVISORIA ha aconseguit encàrrecs de temes puntuals i captació de nous clients de quota. El conseller delegat d’ADVISORIA, Ivo Florenza i el president d’Apartur, David Riba, han renovat el conveni de col·laboració un any més. Recordem que la signatura inicial es va fer a finals de l’any 2014 i ara es referma aquest vincle segons el qual ADVISORIA ofereix a les empreses que formen part d’APARTUR els serveis d’assessorament fiscal, comptable, laboral i serveis jurídics en l’àmbit civil, laboral i mercantil de forma exclusiva i amb...

Novedades en el control de la incapacidad temporal

A partir del 1 de diciembre ha entrado en vigor una nueva regulación de los procesos de tramitación y control de las situaciones de bajas médicas, confirmaciones y altas médicas. Esta regulación introduce nuevos modelos de partes médicos y denomina y clasifica los procesos de incapacidad temporal en función de su duración: Procesos de duración estimada MUY CORTA: inferior a 5 días naturales. En estos procesos NO PROCEDE la emisión de partes de confirmación, ya que en este caso el facultativo emite el parte de baja y alta en el mismo acto médico, utilizando un único parte...

Orden de Módulos aplicables en el Régimen simplificado del IVA y en el régimen de estimaci...

El 18 de noviembre de 2015 se ha publicado en el BOE la Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2016 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del impuesto sobre el Valor Añadido (Módulos) Las novedades más relevantes a tener en cuenta son: 1)    Nuevas magnitudes que excluyen de la estimación objetiva de carácter general: Volumen de ingresos, si en el año inmediato anterior (2015) ha superado los 250.000 € para el conjunto de sus actividades, y en el caso...
ETV Seguretat, experts en alarmes

ETV Seguretat, experts en alarmes

ETV Seguretat és una empresa que va néixer l’any 2001 a Granollers i que es dedica a la instal·lació i el manteniment de sistemes d’alarmes, detecció d’incendis i circuits tancats de televisió. Els seus clients són particulars que volen tenir més seguretat a casa seva i també empreses i tot tipus de negocis. Els tres socis fundadors són Francisco Martín, Genís Pujades i Jordi López, aquest últim és a qui entrevistem. Què és el que us demana el client que vol protegir casa seva? La gran majoria dels clients que entren per la porta són gent que malauradament els han entrat...