Se li retira la pensió d’aliments a una “nini” major d’edat

ADVISORIA ha aconseguit que l’Audiència Provincial de Barcelona hagi declarat extingida la pensió d’aliments que un pare venia obligat a abonar mensualment a favor de la seva filla major d’edat perquè aquesta, tot i no tenir ingressos propis, tal i com estableix la normativa aplicable, ni treballava ni estudiava, el que popularment es coneix com a un/a “nini”.