Complement per mares que es jubilin

Complement per mares que es jubilin

El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, el darrer mes de setembre, la creació d’un nou complement de les pensions per les dones amb fills que es jubilin a partir de gener del 2016.

La Llei General de la Seguretat Social es modificarà perquè es reconegui un complement de la pensió contributiva, ja sigui de jubilació, de viduïtat o incapacitat permanent. Aquest consistirà en un increment de la quantia de la pensió resultant de la dona en un percentatge que variarà entre el 5% i el 15% en funció dels fills que hagi tingut o adoptat. En concret, l’augment de la pensió serà del 5% si ha tingut dos fills; del 10% quan hagi tingut tres fills i del 15% si n’ha tingut quatre o més.

No obstant l’anterior, com és habitual a tota norma, no poden faltar les oportunes excepcions. Així, per exemple, en aquells casos en què abans d’aplicar el nou complement s’arribi al màxim legal, és a dir, quan la quantia de la pensió reconeguda inicialment supera el límit fixat cada any per la llei, la suma de la pensió i del complement no podrà superar l’indicat límit incrementat en un 50% del complement assignat, és a dir, en un 2,5% si té dos fills, en un 5% si té tres fills o en un 7,5% si en té quatre o més.

També cal posar de manifest que en aquells casos en què la dona accedeixi a la jubilació de forma anticipada, no tindrà dret a percebre aquest nou complement. I tampoc s’aplicarà el complement en les jubilacions parcials, encara que en aquests casos sí que es reconeixerà el complement quan la jubilada parcial deixi de ser-ho i accedeixi a la jubilació completa ordinària.

Per acabar, indicar que des d’ADVISORIA mostrem la nostra conformitat amb totes aquelles mesures que puguin beneficiar i/o afavorir a les mares treballadores. Però el fet que aquesta mesura s’aprovi en el Congrés tres mesos abans de celebrar les eleccions generals, ens crea el dubte, com a mínim, de si certament la vigència “indefinida” que indica el nou text finalment serà així.

Deixa un comentari