Complement per mares que es jubilin

Complement per mares que es jubilin

El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, el darrer mes de setembre, la creació d’un nou complement de les pensions per les dones amb fills que es jubilin a partir de gener del 2016. La Llei General de la Seguretat Social es modificarà perquè es reconegui un complement de la pensió contributiva, ja sigui de jubilació, de viduïtat o incapacitat permanent. Aquest consistirà en un increment de la quantia de la pensió resultant de la dona en un percentatge que variarà entre el 5% i el 15% en funció dels fills que hagi tingut o adoptat. En concret, l’augment de la pensió...

Fomento del Trabajo Autónomo

Este mes de septiembre el BOE ha publicado la Ley 31/2015 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo. Esta nueva norma viene a actualizar las necesidades sociales en materia de autoempleo, proponiendo nuevas medidas y ampliando algunos de los incentivos ya existentes. La principal novedad de esta Ley es que se extiende finalmente a todos los solicitantes, con independencia de su edad, la posibilidad de capitalizar hasta el 100% de la prestación por desempleo....

Principals novetats introduïdes en el Reglament de l’IRPF

El passat 10 de juliol el Govern espanyol va aprovar el Reial Decret nº 633/2015, que va modificar el Reglament de l’IRPF en base a la Reforma Fiscal introduïda a finals de 2014. A partir del 12 de juliol van quedar reduides les retencions dels treballadors, administradors, professionals… així com les derivades del lloguer o de l’estalvi. Però al marge de les retencions, hi ha una sèrie de temes importants que convé analitzar o recordar, donat que afectaran o poden influir en les nostres declaracions de la Renda d’aquest exercici 2015, per a mi els més destacats són...

¿En el 2016 todas las sociedades civiles o S.C.P. tributarán por el impuesto de sociedades...

Las sociedades civiles con objeto mercantil pasan a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a partir de 1 de enero de 2016 y no tendrán la consideración de contribuyente en el IRPF, estableciéndose un régimen fiscal especial para la disolución y liquidación. El artículo 7 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, ha sido reformado, incluyendo entre los sujetos pasivos del IS a las “Sociedades Civiles de carácter mercantil”. Así lo indica la propia Exposición de Motivos de la nueva Ley del IS y lo corrobora la letra a) de su artículo 7.1, que establece que...
Espai Client: HOKO marca de roba esportiva

Espai Client: HOKO marca de roba esportiva

Avui entrevistem a Joaquín León, creador i responsable de la marca de roba esportiva HOKO (www.hoko-esport.com) Els seus productes es fan al Maresme però es poden comprar físicament a les botigues de Madrid, Sabadell i Mataró. A més, a través de la seva botiga online, esportistes d’arreu del món compren roba HOKO, feta amb un material tècnic que ha agradat molt. Sense publicitat, i només per les seves prestacions, HOKO ha aconseguit un bon lloc al costat de marques de roba esportiva de grans multinacionals. La bona matèria prima, la tecnologia de les màquines i un cap com...