Novedades en la inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variación de datos de...

Con la publicación el pasado 25 de julio del Real Decreto 708/2015, se modifican los términos del reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. La solicitud de inscripción del empresario deberá contener el código de convenio colectivo aplicable. En las altas de los trabajadores figurará el código de convenio colectivo que deberá coincidir con el correspondiente al código de cuenta de cotización en el que se tramite el alta. También varían los plazos en que deben formularse,...
Món Viu, supermercat de productes ecològics i de granja

Món Viu, supermercat de productes ecològics i de granja

Tot va començar als anys 80 quan Martí Rosell va iniciar el cultiu ecològic en dues finques agrícoles i venia els productes en una parada del mercat de la plaça Gran de Mataró. Des d’aquells inicis, Món Viu (www.monviu.com) ha crescut sempre amb la voluntat d’oferir al client un producte ecològic, fresc i de proximitat. En aquests moments els seus productes es poden comprar per Internet a la mateixa pàgina web, en dos supermercats de Mataró, també tenen una fruiteria i una carnisseria. Ara Món Viu es planteja el repte d’obrir botigues pròpies a Barcelona i també d’oferir...

Polèmica sobre l’impost de Plusvàlua: possibilitat d’anul·lació de liquidacions i recupera...

L’Impost municipal de plusvàlua (Impost Sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) és un tribut local que grava l’increment que –teòricament- experimenten els immobles entre dues transmissions, és a dir, des que s’adquireixen fins que es tornen a transmetre, i es merita, és a dir, sorgeix l’obligació de pagament, en el moment de la transmissió, entenent transmissió en sentit ampli doncs l’impost es fa efectiu tant per transmissions entre vius (per exemple en compra vendes) com en casos de successions, i l’obligat a pagar-lo és el transmitent, doncs és...

Anàlisi sobre les despeses deduïbles dels autònoms

En aquest article em vull centrar en analitzar les despeses fiscalment deduïbles que poden desgravar aquells contribuents autònoms (persones físiques) que tributen en el règim d’estimació directa, tant en la modalitat normal com en la simplificada, la més habitual. En bona part coincideixen amb les despeses desgravables en l’Impost de Societats, encara que existeixen algunes diferències. Deixo de banda el supòsit dels autònoms acollits al sistema d’estimació objectiva (règim de mòduls), donat que la quota a pagar d’aquests últims és predeterminada i fixa, i no...