Alianza internacional entre ADVISORIA y PHARE ABOGADOS

ADVISORIA (Barcelona) y PHARE ABOGADOS (Santiago de Chile) han llegado a un acuerdo y desde el mes de julio son international partners. Una alianza transatlántica que ha de permitir una mejor implantación en los respectivos territorios y dar un mejor asesoramiento a los clientes que basan parte de su negocio en la internacionalización de sus productos y/o servicios.

Granollers concentra 6 dels 10 jutjats catalans més saturats

Després d’una intensa campanya realitzada pel Jutge Degà i els Col·legis d’Advocats i Procuradors, Granollers comptarà amb dos nous Jutjats de Primera Instància de reforç, segons ha autoritzat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La denúncia conjunta dels operadors jurídics de la dramàtica situació en que es troben els Jutjats de Granollers,  que estan suportant càrregues superiors al 200%, i que causa un greu perjudici als ciutadans ja que els assenyalaments s’eternitzen entre 30 i 40 mesos, va ser recolzada pel Conseller de Justícia, Germà Godó, per l’Ajuntament de Granollers, que qualificava la situació d’inadmissible, i per la Unió d’Empresaris Intersectorial quan afirmava que la lentitud de la justícia perjudica a les empreses.

L’IRPH de les hipoteques

No totes, però hi ha algunes hipoteques amb interès variable que, en comptes d’estar referenciades en l’EURIBOR com la majoria, ho estan en algun IRPH, es a dir,, l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris; com per exemple: IRPH-Caixes o IRPH-Entitats.

Recentment, el Tribunal del Mercantil nº 7 de Barcelona ha declarat la nul·litat d’aquest tipus de clàusules –recordem que també es van declarar nul·les, en general, les clàusules sòl (també anomenades “terra”)- per raó que poden ser manipulades o alterades per una de les parts contractants ja que, encara que els Índex son publicats mensualment pel Banc d’Espanya, el cert és que s’elaboren a partir d’una mitjana entre les dades subministrades per les pròpies Entitats de Crèdit, influint o podent influir en l’import de l’Índex a aplicar pel càlcul dels interessos de les hipoteques, sent això contrari a l’article 1.256 del Código Civil que disposa que el compliment dels contractes no pot deixar-se a l’arbitri d’un dels contractants.

L’espai del client: Lluís Roca, mestre vidrier

Lluís Roca  és un artesà del vidre que amb les eines necessàries i les seves mans converteix aquest material en peces de tot tipus per la industria de la joieria, els complements i d’altres usos molt variats.  Amb el seu taller a Mataró, Lluís Roca és la quarta generació d’una família de vidriers, un ofici que va viure la seva època d’esplendor a principis del segle XX quan hi havia molts forns a la ciutat que fabricaven des d’ampolles, fins a bombetes passant per termòmetres.  L’ofici i la tècnica continua essent molt artesanal però els canals de distribució i les necessitats han canviat molt.