Manel Fernández, socio de ADVISORIA participa en el XI Congreso Nacional de la Abogacía

El Congreso Nacional de la Abogacía se celebra cada cuatro años y es la cita más importante para la Abogacía. El socio de ADVISORIA, y vicedecano del Colegio de Abogados de Mataró, Manel Fernández, acudió junto con miembros de la junta del Colegio, al último, que llegaba a su edición número XI y que se celebró los días 7 y 8 de mayo en Vitoria. En los diferentes Congresos celebrados por la Abogacía Española se ha podido impulsar la creación y modificación de su normativa institucional, Estatutos, organización del Consejo y de los Colegios, Código Deontológico, dando...

Las familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria podrán quedarse en sus hogare...

El Decreto Ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas procedentes de procesos de ejecución, entró en vigor el 27 de marzo de 2015. El decreto adopta una serie de medidas para la movilización de los parques de viviendas sometidos a procesos de ejecución hipotecaria, compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria, con el fin de hacer posible que las familias afectadas puedan continuar permaneciendo en las mismas en régimen de alquiler, entre las que destacan las siguientes: Se establece un derecho de tanteo...

Apunts sobre la desindexació a l’economia espanyola

El BOE del darrer dia 31 de març (núm. 77, Sec. I, pag.27244) publicà la Ley 2/2.015 de 30 de març,  “De desindexación de la economia española”. La finalitat d’aquesta Llei és corregir les conseqüències –entre elles l’augment de la inflació, segons s’exposa en el seu pròleg- produïdes per la indexació, entesa aquesta com:  “la pràctica que permet modificar els valors monetaris de les variables econòmiques, d’acord amb la variació d’un índex de preus, en un període determinat”. En definitiva, la indexació fa esment a la revisió del preu –pactat o establert- en funció d’un...
Espai del client: Nou Pàdel Les Franqueses

Espai del client: Nou Pàdel Les Franqueses

Les Franqueses és un municipi que compta des d’aquest mes de maig amb unes noves instal·lacions per jugar a pàdel, un dels esports de moda. Es tracta de Nou Pàdel Les Franqueses (www.noupadellesfranqueses.com), un club impulsat per Àngel Marcos i Maria Àngels Roca. Els amants d’aquest esport poden gaudir de 9 pistes amb gespa d’última generació en un club amb aparcament propi i un edifici social creat perquè l’usuari se senti còmode i ho tingui tot a l’abast. Parlem amb Àngel Marcos per tenir més detalls de Nou Padel Les Franqueses. Per què vas decidir muntar aquesta...