Reforma Fiscal 2015: Novedades del IVA

Modificación de determinados Supuestos de No Sujeción al IVA Las operaciones realizadas por entes públicos así como la deducibilidad de las cuotas soportadas por los mismos. La transmisión de un conjunto de elementos corporales i/o incorporales que constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma en el transmitente. Modificaciones a determinadas Exenciones al IVA Se suprime la exención del IVA aplicable a las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre una Junta de Compensación y los propietarios de los mismos. También en los...

Reforma Fiscal 2015: Novedades del Impuesto sobre Sociedades

La Reforma Fiscal del Gobierno, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, se estructura en tres proyectos de ley. Hemos estudiado y resumido en un artículo la reforma del Impuesto sobre Sociedades  En el Hecho Imponible se introduce el concepto de actividad económica y el concepto de entidad patrimonial. En el ámbito de los contribuyentes se incorporan al Impuesto de Sociedades las sociedades civiles (SCP) que tengan objeto mercantil y que tributaban hasta el momento en IRPF a través de la atribución de rentas. Modificación de la Base Imponible en los siguientes...

Reforma Fiscal 2015: Novetats de l’IRPF

Es limita l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament del treballador a 180.000€ amb caràcter global. Aquest límit serà aplicable: A les indemnitzacions per acomiadaments produïts des de l’1 d’agost del 2014 (inclusivament) En el cas de cessaments derivats d’un ERO, s’aplicarà a aquells que no hagin estat aprovats o comunicats a l’autoritat laboral abans de l’01.08.2014. Sobre la tributació de la part d’indemnització que quedi no exempta de l’impost, per superar els límits esmentats, als efectes de considerar aquesta...
ADVISORIA participa en el XIV Congrés de l’Associació Espanyola de Responsabilitat Civil i Assegurança a Sabadell

ADVISORIA participa en el XIV Congrés de l’Associació Espanyola de Responsabilitat C...

L’advocada d’ADVISORIA, Isabel Maria Martín Santolaria, va assistir els dies 7 i 8 de novembre al XIV Congrés de l’Associació Espanyola de Responsabilitat Civil i Assegurança que es va celebrar a Sabadell.  L’acte va ser inaugurat pel degà del Col·legi d’Advocats de Sabadell, Juan Antonio García Cazorla, i el recentment escollit nou president de l’Advocacia Catalana, Abel Pié i Lacueva, juntament amb el president de l’Associació, Mariano Media, el secretari de la mateixa, Javier López y García de la Serrana, i el vocal a Catalunya, Sr. Lluís Orriols. En...
L’espai del client: Pep Plaza

L’espai del client: Pep Plaza

L’actor Pep Plaza (Mataró, 1972) és client d’ADVISORIA des de fa 9 anys. El polifacètic actor és conegut per les seves imitacions a programes com Polònia i Crackòvia de Televisió de Catalunya (TV3). El mataroní es va formar al teatre amateur, en concret a la Sala Cabanyes, i la seva trajectòria professional en el món de la interpretació va començar a TV3 l’any 1992. Des d’aleshores, combina les seves actuacions a ràdio, televisió i teatre. Imites a molts personatges, com els prepares? Escoltant molt les veus i també fent molts visionats per captar els gestos i les...