Reforma Fiscal 2015: Novedades del IVA

Modificación de determinados Supuestos de No Sujeción al IVA

Las operaciones realizadas por entes públicos así como la deducibilidad de las cuotas soportadas por los mismos.

La transmisión de un conjunto de elementos corporales i/o incorporales que constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma en el transmitente.

Reforma Fiscal 2015: Novetats de l’IRPF

Es limita l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament del treballador a 180.000€ amb caràcter global. Aquest límit serà aplicable:

  1. A les indemnitzacions per acomiadaments produïts des de l’1 d’agost del 2014 (inclusivament)
  2. En el cas de cessaments derivats d’un ERO, s’aplicarà a aquells que no hagin estat aprovats o comunicats a l’autoritat laboral abans de l’01.08.2014.

ADVISORIA participa en el XIV Congrés de l’Associació Espanyola de Responsabilitat Civil i Assegurança a Sabadell

L’advocada d’ADVISORIA, Isabel Maria Martín Santolaria, va assistir els dies 7 i 8 de novembre al XIV Congrés de l’Associació Espanyola de Responsabilitat Civil i Assegurança que es va celebrar a Sabadell.  L’acte va ser inaugurat pel degà del Col·legi d’Advocats de Sabadell, Juan Antonio García Cazorla, i el recentment escollit nou president de l’Advocacia Catalana, Abel Pié i Lacueva, juntament amb el president de l’Associació, Mariano Media, el secretari de la mateixa, Javier López y García de la Serrana, i el vocal a Catalunya, Sr.

L’espai del client: Pep Plaza

L’actor Pep Plaza (Mataró, 1972) és client d’ADVISORIA des de fa 9 anys. El polifacètic actor és conegut per les seves imitacions a programes com Polònia i Crackòvia de Televisió de Catalunya (TV3). El mataroní es va formar al teatre amateur, en concret a la Sala Cabanyes, i la seva trajectòria professional en el món de la interpretació va començar a TV3 l’any 1992.