Campanya Renda i Patrimoni 2013. Breu anàlisi i consideracions a tenir en compte

El passat dia 1 d’abril l’Agència Tributària Espanyola va donar el tret de sortida a la Campanya de la Declaració de la Renda i Patrimoni, exercici 2013, per a totes aquelles persones físiques obligades o si més no, interessades per motius econòmics, en dur-la a terme. Aquest esmentat 1 d’abril és la data en que el contribuent ja pot accedir telemàticament a l’obtenció del sempre controvertit esborrany, el qual pot ser confirmat directament pel mateix contribuent o prèviament modificat si adverteix de realitzar les correccions oportunes. Des del despatx ADVISORIA ADVOCATS...

Compensació de la desigualtat patrimonial en els processos de trencament familiar

La compensació econòmica per raó del treball, regulada a l’article 232-5 del vigent Codi Civil de Catalunya, i quin antecedent immediat el trobem a l’article 41 del derogat Codi de Família, és la mesura que avui ens ofereix el legislador català per pal•liar la desigualtat patrimonial que provoca l’extinció del règim econòmic matrimonial de separació de béns. Cal, no obstant, especificar que, encara i ser aquesta la voluntat que transpira el referit precepte, dita figura no es planteja, en cap cas, com un sistema igualador de patrimonis, sinó que persegueix corregir els...

Projecte de reforma de la llei de propietat intel·lectual: motius, objectius i aspectes re...

El darrer mes de febrer, el Consell de Ministres va trametre a les Corts Generals un projecte de modificació parcial de la Llei de Propietat Intel·lectual. Si bé és cert que el que es fa realment necessari és una modificació o revisió global i integral de la legislació en aquesta matèria, també ho és que hi ha qüestions que exigeixen una resposta legal imminent i, per això, s’ha estimat oportú portar a terme aquesta modificació parcial. Així, en la regulació de la propietat intel·lectual, cal tenir molt en compte la constant evolució de la tecnologia per tal de poder...