Tramitación del certificado de delitos sexuales

El próximo día 1 de marzo entra en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales. A partir de esa fecha, todos los ciudadanos que opten a un empleo en el que deban tener contacto frecuente con menores deberán aportar a la empresa o institución que los contrate un certificado negativo de ese registro. Para los que ya trabajen en este ámbito, el Ministerio de Justicia sugiere que se eviten avalanchas de peticiones y que se actualice la cualificación progresivamente. Este certificado lo puede solicitar cualquier persona física mayor de edad. En el caso de...

Nuevos sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Agencia Tributaria

El 2 de octubre de 2016 es la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta Ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (Agencia Tributaria, Ayuntamientos, Seguridad Social, Diputaciones, etc.). Entre las entidades sin personalidad jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios. Esta relación electrónica...

Actualización en la normativa nacional de patentes y marcas

Son destacables los cambios sustanciales que en materia de Patentes y Marcas y a nivel legislativo se están produciendo en España; y ello, a fin de adaptar no sólo la norma nacional a la internacional y europea, sino también a las necesidades actuales de los operadores en el territorio español. Respecto a las Patentes, el 25 de julio del 2015 se publicó en el BOE la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP) que entrará en vigor el próximo 1 de abril de 2017. La citada LP tiene como principal objetivo no sólo la equiparación internacional y europea, sino también y, muy...
Urban Style, les dessuadores pels més joves

Urban Style, les dessuadores pels més joves

L’Àlex Florenza i en Sito Pérez són els dos socis que l’any 2014 van posar en marxa l’empresa tèxtil Urban Style, SL. Amb marques com Pink Dolfin, California Republic, StayDope o Tim Carter es dirigeixen al públic adolescent amb dessuadores i samarretes que es venen a més de 250 botigues de tota Espanya. El disseny dels models es fa a Mataró, en una nau del polígon Mata-Rocafonda, – on comparteixen espais amb d’altres companyies del sector-, i la producció es fa a diferents països estrangers. Aquesta tendència està en plena revisió i els responsables d’Urban Style,...

Indefinits versus temporals

De vegades sorprèn la facilitat que tenim en aquest país per fer un gra massa o, en ocasions, fer veure que ens ve de nou quelcom amb el convivim a diari. Això és també el que passa amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de setembre passat. Aquesta sentència resol una qüestió prejudicial específica en un cas concret, formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en relació a una empleada del Ministeri de Defensa que abans de veure com li extingien el seu contracte va estar treballant com a INTERINA ininterrompudament durant més de 9...

Reforma del impuesto de sociedades para cumplir con el déficit

Consejo de Ministros aprobó el 30 de septiembre un aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 12% actual al 23% o incluso en algunos casos al 24%, con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros más. Es decir, para el próximo pago a cuenta a realizar el 20 de octubre del 2016 ya será de aplicación la nueva normativa para aquellas empresas que facturen más de 10.000.000 €. La intención es que la reforma ya esté en vigor en los pagos fraccionados del mes de octubre y diciembre. Los pagos fraccionados a cuenta de Sociedades se abonan en los veinte primeros...

Com tributar degudament en la Declaració de la Renda les quantitats percebudes per la Nul·...

Fa uns dies, una amiga em comentava que havia aconseguit del seu banc, amb qui té contractat un préstec hipotecari per a l’adquisició del seu habitatge habitual, la devolució en 2016 de tots els interessos abonats en excés des del 9 de maig de 2013 (data de la famosa Sentència dictada pel Tribunal Suprem nº STS 1916/2013), per l’aplicació indeguda d’una determinada clàusula limitadora del tipus d’interès variable: l’anomenada “Clàusula Sòl”. El cobrament d’aquestes quantitats per l’entitat financera derivava d’un...
Espai del client: Gasport, l’aplicació per estalviar en benzina

Espai del client: Gasport, l’aplicació per estalviar en benzina

Francesc Ribas ha iniciat l’aventura d’emprendre i ho ha fet amb la posada en marxa de l’aplicació per a dispositius mòbils Gasport, una eina pensada per tots aquells ciutadans que fan servir el cotxe de forma habitual i volen estalviar diners i també temps en el moment de fer benzina. Gasport compara els preus de benzina dels establiments que el client té més a prop, i també ofereix la possibilitat de fer el pagament pel mòbil. Aquest darrer aspecte és el més innovador d’aquesta idea de negoci. Quan va néixer Gasport? Gasport va néixer entre el febrer i el març d’aquest...